top of page

Městská knihovna

Architektonická soutěž
Varna - Bulharsko
Ve spolupráci s Rudolf Müller - FARA-ON Union s.r.o.

Podoba knihovny vychází z myšlenky soustředění místních sbírek vzdělanosti do jediné pokladnice, jejíž podoba zlaté skříňky asociuje nejcennější poklad země. Srdce budovy tvoří vlastní knižní archiv, obklopený a chráněný na sebe navazujícími knihovními prostory s přímým denním světlem a volností pohybu v horizontálním i vertikálním směru. Pevná hmota archivu je mírně pootočena, aby vznikly kvalitativně srovnatelné plochy v celé budově. Provoz knihovny je rozdělen do čtyř základních segmentů. Vyvýšený parter s mezipatrem funguje s minimálními zastavěnými plochami, neboť do něj lze vstoupit ze všech směrů. Dochází tak k aktivnímu propojení veřejného prostoru města a knihovny. Ir následuje segment sdružující čtyři podlaží knihovny pro dospělé a mládež, který je spojen s čítárnou a terasou plynule ohraničující celou budovu. V posledním funkčním bloku se nachází mediatéka a dětské oddělení. Má vlastní krytou terasu, z níž se otevírá panoramatický výhled na město a blízké moře.

39.jpg
50.jpg
52.jpg
41.jpg
32.jpg
31.jpg
38.jpg
37.jpg
36.jpg
bottom of page