top of page

Nové výukové centrum 3.LF

Architektonická soutěž 
Praha
Spolupráce s Petrem Preiningerem a Martinem Herzánem

Hlavní ideou návrhu je hledání vztahu mezi novým domem a současným kontextem místa. Odvaha, ambicióznost, inovativnost a historická pokora k okolí, kde se v minulosti formoval nový architektonický styl, je jazykem, kterým nový dům hovoří. Stává se průsečíkem mezi slavnou historií a současnou budovou lékařské fakulty. Jednoduchá a otevřená forma s dynamickou fasádou reagující na dnešní i budoucí potřeby akademické obce, nabádá pozorovatele vstoupit a vyvolat v něm touhu po vzdělání. Dva svébytné subjekty vedou důvěrný dialog. Při hledání formy nového výukové centra vycházíme z potřeby najít modus, který dokáže propojit kvalitu prvorepublikového jazyka s výstavbou pozdějších let. Vyzvednout původní hodnoty a aplikovat je i na stávající budovu A, která bude součástí nového celku. Jde nám o nalezení formy přinášející kvalitu novému i starému, jenž tak vytvoří architekturu vztahu.

2022_11_25_MK_Fakulta_INT_0013.jpg
03_ATRIUM.jpg
01_AULA.jpg
02_UCEBNA.jpg
bottom of page